Látnivalók / Vác környéki látnivalók
Dunakeszi

www.dunakeszi.hu
Dunakeszi és Vác életét nemcsak a Duna, hanem a vasút is összekapcsolja. Az első magyarországi vasút megjelenése jelentős változást hozott a város életébe. A várossal egybeépült Alag területén a XIII. századi román stílusú körtemplom romjai láthatóak. Alagon működik az egyetlen magyar versenyló tréningtelep. A település ma is büszkén őrzi versenylovas hagyományait.
Kép forrása: www.dunakeszi.hu

 

Történelmi látnivalók, műemlékek

1. Római Castrum és hídfő
2120 Dunakeszi, Dunasor 29.
Nagy Lajos régi ásatási leírásai alapján csak sejthetjük, hogy a 6242. hrsz. telken a kikötőerőd központi tornyának déli része került elő. Mráv Zsolt ásatásai viszont egyértelműen azonosították az erőd 5,4 x 5,4 m nagyságú, szabálytalan négyzet alaprajzú déli saroktornyát, valamint a toronyból kiinduló, Duna felé tartó 160 cm vastag déli zárófal és a déli saroktornyot a központi toronnyal összekötő 190 cm vastag szárnyfal egy részének maradványait. A déli szárnyfal feltárt maradványa különlegesen jó állapotban, az alapozással együtt helyenként 2, 5 m magasságban, több helyen 1, 5 m magasságban maradt meg.
A feltárt saroktorony 130 cm vastag felmenő falát 80 cm magasságig erős kövekkel jól megépítették, ebben a magasságban egy közel vízszintes felületet alakítottak ki. Erre a habarccsal leegyengetett felületre került a kb. 90 cm vastag gyenge habarccsal falazott toronyfal. A kikötőerőd alaprajzi sajátosságai alapján a központi tornyot az északi saroktoronnyal összekötő fal, az északi saroktorony és az északi zárófal pontos elhelyezkedése még nem ismert, feltételezhetően ezek a falmaradványok a 6242. hrsz. telket északról határoló 6243/1, 6243/2. és 6248. hrsz. telkekre is kiterjednek. A már korábban műemlékké nyilvánított 6242. helyrajzi számú ingatlanon, valamint a 6243/1-2. hrsz. telkeken bekerített ház és udvar található, a 6248. hrsz. a helyi önkormányzat területén található üdülő. A déli zárófal egy részét az 1930-as években pinceépítkezések során megsemmisítették, de a fal szemmel láthatóan a Duna felé lejtve folytatódik a föld alatt, további ásatások során feltárható.

 

2. Alagimajori templomrom

Dunakeszi melletti Alagimajor területén egy valódi történelmi emlékre bukkanhatunk, ugyanis itt található Alag falu egykori plébániatemplomának, a Szűz Máriának szentelt egykori katolikus templomának a romja. Az alagi ásatások során feltárt templomrom valójában két templom maradványait rejti. Az egyik egy feltehetőleg a 12. század végén épült körtemplom a másik pedig ezen egykori templomhoz épített gótikus szentély maradvány, valószínűleg a 15. század legelejéről. Templomrom, román stílusú, 13. századi körtemplom alapfalainak és gótikus 15. századi templom szentélyének romjai. Szabadon álló, poligonális szentélyű, az északi tengelyének és sekrestyéjének romjai. A vegyes falazatú szentély a nyolcszög öt oldalával csatlakozott a templomhoz. Négy oldala áll, a falak alsó fele törtkő, a boltvállak vonala felett kívül és belül sok beépített kváderkő található. Öt boltindítás maradt meg: az északi fal közepén és a záradék szögleteiben. A délkeleti falban ablak könyöklőeleme maradt fenn. Az északi fal keleti szakaszában szentségfülke 80*60 cm-es helye található. Az északi oldalon a körtemplomhoz íves északi falú sekrestye törtkő falai 0, 5-2 m magasságig állnak.

 

3. Kegyeleti park (lezárt temető)

Legrégebbi sírköve 1841-ből való. A parkban található a város '56-os emlékműve a Gólya is, amely Lengyel István munkája. Szintén a parkban található a XVIII. században épített Szent István király kápolna, amely a falusi barokk kápolnák egyik szép példája.

 

 

 

4. Árpád-emlékmű

Dunakeszi legmagasabb pontján, a Szent Imre téren áll Árpád fejedelem emlékműve, amelyet a Dunakeszi Civilek Baráti Körének szervezésében közadakozásból készítettek el. A terméskőből emelt emlékművet Skrpieczky Ákos, helyi ötvösművész tervezte, és Demeter István valamint Koltai Lajos faragta meg. A tervező a „Vérszerződés a pajzson” nevet adta művének, amely a vérszerződés történelmi pillanatát dolgozza fel. Középen áll Árpád alakja, akit körülvesz hat vezére, mintegy pajzsra emelve őt. Árpád megjelenítése egyszerre figurális és nonfigurális. Egy keresztet formáz, amely utal népe jövendő hitére, de alakja kardmarkolatnak is felfogható, amely a honfoglalás harcait jelképezi. Testét a vérszerződésre utalva kard díszíti, amelyről egy vércsepp egy edénybe hull. Napforgó motívumot is találunk rajta, amely a honfoglaló magyarok ősi hitére utal. Fejrészén a korabeli ruházatra utaló egyszerűsített süveg motívum, amely jól rímel a téren álló Szent Imre templom toronyformájával. Vezérei szorosan körülötte állnak, alakjuk teljes egészében nonfigurális. Ívelt alakjuk egyrészt utal a pajzsra emelés fizikai mozdulataira, másrészt pedig már a jövőt, a majdani Szent Korona ívét idézi. Alakjukon ugyancsak napforgók, és a korabeli magyar harci taktika elemei, a lovas íjászat jelenetei láthatók. Az alakok egy pajzson foglalnak helyet, a vérszerződés pajzsán. A kompozíció az egységet, az összefogást jelképezi, amely a honfoglalás záloga volt. Az emlékművet 2010 novemberében avatták fel.

Forrás: dkvk.hu

 

Múzeumok, kiállítóhelyek

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

2120 Dunakeszi, Szent István u. 48.

Dunakeszi városában Szakáll Lászlóné  alapító hosszú évtizedek gyűjtőmunkájának eredményeként 1996-ban megnyílt a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény.

A gyűjtemény a több mint 750 éves település  múltjához kapcsolódó, tekintélyes mennyiségű tárgyi emlék, dokumentum és fotó felhasználásával mutatja be Dunakeszi múltját. Noha a hat kiállítási helyiségben elhelyezett anyag nagy része a 18. század közepétől ad csak képet a település múltjáról, vannak őskori, illetve ókori emléktöredékek is.


A gyűjteményt Dunakeszi Város Önkormányzata kezeli, gyűjteményvezető: Dr. Kerekes Dóra.
A gyűjtemény (jelenleg) előzetes bejelentkezést követően látogatható.

Forrás: dunakeszi.varosom.hu

 

Lovas turizmus

Alagi Versenyló Tréningtelep
2120 Dunakeszi, Dunasor 29.

1889-ben a Magyar Lovaregylet megvette Alagpusztát. 1890-ben gróf Batthyány Elemér elnöksége idején kezdődtek meg az alagi építkezések angol mérnökök bevonásával. 1896-ban új pályát építettek, fenyőfákat telepítettek, víztornyokat emeltek. Alag akkori peremvidékei beépültek istállókkal. A lovassport ellátására az Alagi-major földjei, tehenészete szolgált. 1920-25 között, a pesti lóversenypálya újjáépüléséig itt volt a magyar lovassport központja. Ezután ismét a trenírozás vált fő feladatává. Fénykorában Alagon 600-nál több ló volt, a világ legnagyobb tréningközpontjai közé számított. 1951-ben Magyar Lóverseny Vállalat néven államosították a Lovaregyletet. 1955-1960-ig évenként 3-4 alkalommal főleg díjugrató versenyeket rendeztek az újjáépített versenypályán. Hét nagy telepen 215 boxban telivéreket, 34-ben ügető, 14-ben pedig a diplomata istálló lovait tartották. 1989-ben újjáalakult a Magyar Lovar Egylet. 1994 óta ismét van verseny Alagon. Az ide tartozó összesen hét, különálló, sövénnyel, növényzettel kerített, belső udvaros telep mindegyikén vannak istállók, van pajta, lakóház is. A II. számú telepen van a Horthy-féle épület (iroda-lakóház), a IV. számú telepen a Peácsevits-kastély és az állatorvosi rendelő, az V. számú telepen konyha-étterem található. A telep főbejárata a Kincsem u. vonalában található. A vasúttól kettős hársfasor és feketefenyves erdősáv vezet a telepig. A hársfasor továbbvezet a telepen áthaladó út mellett, a telep tengelyében. A Kápolna u. vonalában, a földút mellett jegenyenyár fasor fut végig, egészen az ún. téli pályáig. Az épületek által körbezártan sövénnyel keretezett, kör alakú udvarok állnak, melyekhez karámok is tartoznak. Az udvarokon szép, idős hársfák, platánok találhatók. Az egész telepegyüttes helyi védelem alatt áll, az épületek műemlékek.

 

Szakrális turizmus

Római katolikus templom
2120 Dunakeszi, Szent István út 25.
Római katolikus templom, barokk, 1756. Bővítve 1937-ben. Dunakeszi városképének egyik kellemes eleme a 18. században épült impozáns barokk templom, az Oszvaldik Gyula tervezte Szent Mihály katolikus templom. A templom jelenlegi formáját az 1756-os építés után közel kétszáz évvel, 1937-ben a bővítése során nyerte el. A kibővítés és felszentelés után már Szent Mihály nevét viselő katolikus templom belseje a század közepén - felszentelés 25. évfordulójára - a külseje pedig az 1970-es évek során – az 40. évforduló alkalmából - került teljes felújításra.

 

 

 

A gyártelepi Jézus Szíve templom

2120 Dunakeszi, Mindszenty tér 2.

Az I. világháború alatt létesült egy vagongyár, melyet Dunakesziben kezdtek el építeni és 1923-ra készült el. Mivel a dolgozókat is ide telepítették, ezért szükségessé vált a lakóházak megépítése is. Ahogy egyre több munkás érkezett ide, úgy nőtt a lakosság lélekszáma.

Az akkor még falunak számító Dunakeszi földművelő lakossága kiközösítette a gyárban dolgozókat, akik kezdték kialakítani külön kis világukat Gyártelep néven. Felépült az iskola, melynek tornaterme egyben kápolna is volt. 1928-ban orgonát is telepítettek ide.

Később megalakították a Templomépítő Egyesületet és szorgalmasan gyűjtögették a templomépítéshez szükséges anyagiakat, a gyárban pedig a hozzáértő mesterek számtalan berendezést és szerkezeti elemet készítettek el, így 1944-re elkészült a Jézus Szíve templom, és azon év június 29-én az akkori váci püspök, Dr. Pétery József szentelte fel.

A háború nem kímélte a katolikus templomot, de a gyár dolgozói igyekeztek kijavítani a hibákat. Elkészült az egész falat betöltő, vászonra festett főoltárkép, ami a keszthelyi Károly Gyula festőművész alkotása. A templombelső fából készült berendezési tárgyait, így a padokat is Csizmadia Károly faszobrász irányításával az itteni munkások készítették. Az évek során többször felújították, korszerűsítették, így a Jézus Szíve templom, vagy köznapi nevén Gyártelepi Templom, a mai napig szinte eredeti állapotában várja a katolikus hívőket.

 

Vízi turizmus

Városi Tanuszoda

2120 Dunakeszi,  Molnár Ferenc köz 3.

 

Hétköznapi nyitva tartás: 6:00-20:00 óráig

Hétvégi nyitva tartás: 8:00-18:00 óráig

 

 

 

Horgásztavak:

 

- Barracúda horgásztó
- Dunakeszi Tőzegtő
- Dunakeszi Kavicsbányató

 

Szabadidő

Repülőtér Dunakeszin

Ma Dunakeszin a nagy múltú lóversenypálya mellett vitorlázó repülőtér működik, amely elsősorban a sportrepülés és hobbirepülés szerelmeseinek biztosít sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Így gyakori Dunakeszi légterében a vitorlázók és sárkányrepülősök látványa.

Dunakeszin található a MALÉV repülőklub bázisa. A 2. és a 2/A úton megközelíthető reptéren minden évben megtartják a hagyományos repülőnapot illetve nagyobb cégek rendszeresen tartanak itt vállalati összejöveteleket, rendezvényeket.

 

Fesztiválok, rendezvények

 

- Dunakeszi Feszt
- Szent Mihály napok
- Dunakeszi Adventi Vásár

 
Webfejlesztés: DunaWeb Kft.