Múzeumok, kiállítóhelyek
Gádor István keramikus életmű kiállítása

2600 Vác, Köztársaság út 19.
+36 27 200 868, +36 30 555 7620
info@muzeumvac.hu
www.muzeumvac.hu
Gádor István (1891-1984) kétszeres Kossuth-díjas keramikust, kiváló és érdemes művészt a művészettörténet-írás a modern magyar kerámia megteremtőjeként, Kovács Margit és Gorka Géza mellett a legnagyobb mesterek között tartja számon.

Gádor érzékenyen reagált az iparművészet és a társadalom változásaira, művészetét a hagyományok tisztelete és folyamatos kísérletezés, megújulás jellemezte. Tanulmányait a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola kisplasztika szakán kezdte, majd szobrász szakán folytatta. A kerámia iránti érdeklődését egy bécsi kiállítás keltette fel, ezt követően egy téglagyárban és egy kályhásmesternél sajátította el a technológia alapjait.

Korai időszakát primitív expresszionizmus jellemezte, főként groteszk állatszobrokat mintázott ekkor. Az 1930-as évektől figyelme a népművészet felé fordult, munkáiban a hazai fazekasság motívumvilágát és formakincsét idézte. Az 1940-es évektől bontakozott ki organikus, elvontabb kifejezésmódja, míg a 60-as évektől az agyag és a máz más anyagokkal történő ötvözésének lehetőségei kezdték el érdekelni. Élete utolsó évtizedében a különböző ipari formákból – előre gyártott ipari porcelán elemekből – előállítható térplasztika felé fordult.

A Pannónia Ház pincéjében látható, több mint 1000 tárgyat felvonultató kiállításon az életmű összes állomása végigkövethető, kiegészülve lánya, Gádor Magda néhány szobrászati munkájával, illetve Hincz Gyula kerámiáival.

Nyári nyitva tartás, április 1-től október 31-ig: Kedd-Vasárnap: 10.00-18.00

Téli nyitva tartás, november 1-től március 31-ig: Kedd-Vasárnap: 10.00-17.00

Belépőjegyek:
Teljes árú jegy: 1.200 Ft/fő
Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 600 Ft/fő
Csoportos kedvezmény (15 fő felett):
Teljes árú: 1.000 Ft/fő
Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 500 Ft/fő
Családi jegy: 1.200 Ft
Családi jegy: 2 felnőtt + min. 2 - max. 3 gyermek: 2.600 Ft

Kert-látogató jegy: 300 Ft/fő (kedvezmény nem vehető igénybe)

Kombinált jegyek:
Kombinált A
(Memento Mori & Ars Memorandi + Pannónia Ház + 3. kiállítás)
Teljes árú belépőjegy: 2.200 Ft/fő
Kedvezményes árú belépőjegy:  1.100 Ft/fő
Kombinált B, márciustól novemberig (Memento Mori & Ars Memorandi + Pannónia Ház + Görög Templom + Középkori Pince + Hajózástörténeti Gyűjtemény + Szent Mihály Altemplom)
Teljes árú belépőjegy: 3.600 Ft/fő
Kedvezményes árú belépőjegy:  1.800 Ft/fő

Tárlatvezetések:
Diákok számára: 3.500 Ft/csoport
Felnőttek (nyugdíjasok is!): 6.500 Ft/csoport
Idegen nyelvű: 9.500 Ft/csoport
1 csoport kb. 25 fő

Fotójegy: 500 Ft - Vaku használata nélkül!

DÍJTALAN ÉS KEDVEZMÉNYES BELÉPÉS FELTÉTELEI
Díjtalan és kedvezményes belépőt csak a látogatás napján, a kedvezményre jogosító igazolványt bemutatva tudunk kiadni.

Díjtalan belépésre jogosultak mind az állandó, mind az időszaki kiállításra:

 • 6 éves kor alatt mindenki;
 • 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai;
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők (csak az EGT tagállamok állampolgárai);
 • a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete), az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
 • közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai); - a korlátlan ideig érvényesített igazolványokkal nem vehető igénybe;
 • nemzetközi szerződések alapján érvényes igazolvánnyal rendelkezők (ICOM, ICOMOS);
 • fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;

Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) állampolgárságra való tekintet nélkül minden látogató, a fogyatékkal élő személyek, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő) díjtalan belépésre jogosultak.
A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

 • a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
 • b) 62 év felett,
 • c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján (minden hónap első vasárnapján), amennyiben:

 • a) a 26. életévét még nem töltötte be,
 • b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).Webfejlesztés: DunaWeb Kft.