Múzeumok, kiállítóhelyek
Középkori Pince Kiállítóhely (Tragor Ignác Múzeum)

2600 Vác, Széchenyi u. 3-5.
+36 30 555 7620
info@muzeumvac.hu
www.muzeumvac.hu/
A Mátyás király korában épült kőpincében azokat a régészeti leleteket mutatják be, amelyek a jelenleg fölötte álló épület alapozásakor kerültek elő.

Árpád-kortól a modern korig terjedő leletek mellett egy kiemelt művelődéstörténeti jelentőségű, a 14. századra keltezhető faburkolatú pince maradványait is sikerült dokumentálni. További intenzív régészeti kutatások folytak a Köztársaság és Káptalan utcákban. A friss ásatási eredmények új megvilágításba helyezik a város kialakulásáról, építészeti sajátosságairól, polgárságának mindennapjairól kialakított elképzeléseinket. Az egymás feletti rétegekből származó kerámia-, fém- és üvegtárgyak  a város ezen részének több évszázadon átívelő történetét reprezentálják az 1200-as évektől a XIX. századig.

Nyitva tartás:

2016. április 14-től technikai okok miatt zárva,újranyitás 2017 tavaszán!

Belépőjegyek:
Teljes árú jegy: 700 Ft/fő
Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 350 Ft/fő
Családi jegy: 2 felnőtt + min. 2 - max. 3 gyermek: 1.500 Ft
Jegyvásárlás a MEMENTO MORI & ARS MEMORANDI Kiállítóhely pénztárában!

Kombinált jegyek:
Kombinált A (Memento Mori & Ars Memorandi + Pannónia Ház + 3. kiállítás)
Teljes árú belépőjegy: 2.200 Ft/fő
Kedvezményes árú belépőjegy:  1.100 Ft/fő
Kombinált B, márciustól novemberig (Memento Mori & Ars Memorandi + Pannónia Ház + Görög Templom + Középkori Pince + Hajózástörténeti Gyűjtemény + Szent Mihály Altemplom)
Teljes árú belépőjegy: 3.600 Ft/fő
Kedvezményes árú belépőjegy:  1.800 Ft/fő

Tárlatvezetések:
Diákok számára: 3.500 Ft/csoport
Felnőttek (nyugdíjasok is!): 6.500 Ft/csoport
Idegen nyelvű: 9.500 Ft/csoport
1 csoport kb. 25 fő

Fotójegy: 500 Ft - Vaku használata nélkül!

A tárlatvezetéshez előzetes bejelentkezés szükséges!

 

DÍJTALAN ÉS KEDVEZMÉNYES BELÉPÉS FELTÉTELEI

Díjtalan és kedvezményes belépőt csak a látogatás napján, a kedvezményre jogosító igazolványt bemutatva tudunk kiadni.

Díjtalan belépésre jogosultak mind az állandó, mind az időszaki kiállításra:

 • 6 éves kor alatt mindenki;
 • 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai;
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők (csak az EGT tagállamok állampolgárai);
 • a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete), az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
 • közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai); - a korlátlan ideig érvényesített igazolványokkal nem vehető igénybe;
 • nemzetközi szerződések alapján érvényes igazolvánnyal rendelkezők (ICOM, ICOMOS);
 • fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;

Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) állampolgárságra való tekintet nélkül minden látogató, a fogyatékkal élő személyek, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő) díjtalan belépésre jogosultak.
A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

 • a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
 • b) 62 év felett,
 • c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján (minden hónap első vasárnapján), amennyiben:

 • a) a 26. életévét még nem töltötte be,
 • b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).Webfejlesztés: DunaWeb Kft.